Radiopartner


Radio Evangeliets Røst trenger din hjelp for å forkynne evangeliet over radioen i Kristiansands-området. Radioen kan høres på FM-båndet fra Mandal i vest, Grimstad i øst og Vennesla i nord. Etter å ha drevet med sendinger i nesten 8 år har vi nådd ut til tusener av lyttere med Det Gode Budskapet.
Vi ønsker at sendingene skal være tidsaktuelle og ha en trygg forankring i Guds Ord. Gjennom å bli Radiopartner eller ved å gi en gave til Radio Evangeliets Røst kan du være en viktig medarbeider for evangeliets utsbredelse.

Å bli Radiopartner koster kr. 125.-/mnd. eller kr. 750,-/halvår eller kr. 1.500,-/år .
Ønsker du å gi et fast månedsbeløp eller et engangsbeløp kan du krysse av ved ønsket alternativ. 

Testamentariske gaver
Dette er en kjent og viktig måte å tilgodese også det kristne arbeidet på, og mange organisasjoner mottar store beløp hvert år. Også for Radio Evangeliets Røst ville det være en stor ære og glede om noen av radioens lyttere finner å støtte radioarbeidet gjennom en slik gave. Vi vil selvsagt også kunne være behjelpelig med å sette opp et slikt testamente om det skulle være ønskelig.


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2014