Slukking av FM-nettet

Slukking av FM-nettet for NRK og de store riksdekkende kanalene blir ikke utsatt!

"Forslagene om å stanse eller utsette slukking av FM-nettet fikk ikke flertall på Stortinget onsdag. Dermed starter slukkingen som planlagt 11. januar.

Frps stortingsgruppe gikk mot sin egen regjering da de la fram et forslag om at slukkingen av FM-nettet må stanses. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall da det ble behandlet i Stortinget onsdag.

Heller ikke et forslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen, fikk støtte. Dermed vil slukkingen av FM-nettet starte som planlagt, med oppstart i Nordland 11. januar.

I stedet valgte Stortinget SVs løsning, som går ut på at slukkingen skal følges nøye og at regjeringen løpende skal forsikre seg om at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden oppfylles i tråd med forutsetningene."
(Dagens Næringsliv 7/12-16)

MEN: De fleste norske lokalradiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM-nettet. Fram til 2022 vil 215 lokalradioer fortsette FM-sending. Dermed blir IKKE FM stille der det finnes lokalradio.  STAY TUNE!

web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2014