Om oss


Radio Evangeliets Røst eies av foreningen Evangeliets Røst (ER)

Vi startet våre sendinger 1/9-2002 i leid studio og under Radio Filadelfia sin konsesjon på FM 101,2 mHz.

Vi fikk egen konsesjon 1. januar 2010, og har nå et felles sendenett med Radio 3,16 og Radio Ptro. Senderen som er plassert på Den Omvendte Båt, dekker Kristiansand og nabokommunene.

Fra høsten 2019 leier vi kontorer, sammen med Evangelisk Sanger i Sør (ESIS), og studio hos Kristiansand Misjonskirke, Salem. (på Lund)


Radio Evangeliets Røst ønsker å være

- en vekker- og hyrderøst gjennom overføring av møter fra forskjellige bedehus og forsamlinger,

- en røst for Israel med dagsaktuellt stoff og balansert informasjon gjennom flere ukentlige sendinger, samt å løfte fram de profetiske sannheter i lys av Bibelen,

- en Ordets røst ved å gi stor plass for bibelundervisning og veiledning,

en sterk evangelisk forkynnende sangrøst som ivaretar denne rike sangskatten og vekkelsesarven i alle våre program.


Ellers vil det være varierte program med bl.a. reportasjer og misjonsstoff. De faste programmene vil bli annonsert i Fædrelandsvennen under "Religiøse møter".


web-master:    geiroy@me.com © Øynes Konsult 2014